Sự kiện 1BANG HỘI TRANH BÁ Sự kiện 2VUA NẠP THẺ Sự kiện 3VINH DANH CHỦNG TỘC Sự kiện 4VUA NẠP THẺ NGÀY Sự kiện 5KHẮC TINH BOSS Sự kiện 6HỆ THỐNG SỰ KIỆN INGAME
  • . Tên sự kiện Server Time Phần Thưởng Ghi Chú